καταισχυνέτω

καταισχυνέτω
καταισχῡνέτω , καταισχύνω
dishonour
pres imperat act 3rd sg
καταισχῡνέτω , καταισχύνω
dishonour
pres imperat act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”